Gyldig fra

Ny lovgivning – tilpasning af regler på motorområdet og særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af køretøjer

Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om nye regler på motorområdet. Reglerne fremgår af lov nr. 2193, der er vedtaget af Folketinget den 25. november 2021 og tilpasser en række regler på motorområdet. Der er også vedtaget en mulighed for at gennemføre en særlig procedure for partshøring, når Motorstyrelsen værdifastsætter køretøjer. Loven træder i kraft den 1. januar 2022.