Gyldig fra

Ny praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse ved salg til en køber med adresse i Danmark

Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om ny praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse ved salg til en køber med adresse i Danmark. Fremover vil man kunne få udbetalt eksportgodtgørelse, selvom køretøjet i forbindelse med eksport sælges til en herboende køber. Den, der anmoder om eksportgodtgørelse, skal fortsat dokumentere, at betingelserne for eksportgodtgørelse er opfyldt, og at der er sammenhæng imellem salget og udførslen.