Gyldig fra

Ny praksis for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport

Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om, at Motorstyrelsen ændrer praksis for tidspunkt for udsøgning af annoncemateriale til brug for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport. Det sker på baggrund af to afgørelser fra Motorankenævnet. Motorstyrelsen ændrer praksis fra 1. januar 2022.