Gyldig fra

Ny release til Motorregistret

Med virkning fra den 1. juli 2020 sættes en ny release af Motorregistret i drift. Releasen indeholder ændringer vedrørende tre forhold: Afskaffelse af selvanmelderordningen på eksport, udvidelse af B2B-service til sekundære erhvervsaktører og ændring af frist for værditabsberegning. Opdateringerne foretages i perioden 30. juni kl. 19:00-23:00.