Gyldig fra

Ny release til Motorregistret

Med virkning fra 2. januar 2023 frigives en ny release af Motorregistret.

Med virkning fra 2. januar 2023 frigives en ny release af Motorregistret.

Synssteder får nu mulighed for at tilføje nye tilladelser for motordrevet blokvogn. EU-køretøjskategorier/køretøjsklasser skal fremover udfyldes ved registreringssyn.
Releasen indeholder også en samling af rettelser relateret til fejl for varebiler som følge af release 31. maj 2021, der implementerede ændringer som følge af lov 203 af 13. februar 2021.

Derudover har vi gennemført en del mindre, tekniske fejlrettelser og moderniseringer i systemet. Disse har dog ingen umiddelbar indflydelse på din brug af systemet.

Releasen foretages i perioden 2. januar 2023 kl. 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.