Gyldig fra

Ny release til Motorregistret 1. juni 2021

Motorstyrelsen har udsendt nyhedsbrev om ny release til Motorregistret, som får virkning fra 1. juni 2021. Med denne release kan Motorregistret beregne registreringsafgift og løbende afgifter i overensstemmelse med reglerne i Lov nr. 203 af 13. februar 2021. Releaseprocessen foretages i perioden 31. maj kl. 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.