Gyldig fra

Ny release til Motorregistret 1. oktober

Med virkning fra 1. oktober 2020 sættes release 2.41 af Motorregistret i drift. Releasen indeholder bl.a. ændringer vedrørende synsvirksomheders autorisering vedr. toldsyn, refusion ved afbrydelse af forlængede leasingaftaler og tilføjelse af betalingslinje og frist på udsendte breve til ekstraopkrævning af udløbne leasingaftaler. Opdateringerne foretages i perioden 30. september kl. 19:00 - 23:00.