Gyldig fra

Ny release til Motorregistret december 2020

Med virkning fra 29. december 2020 sættes release 2.42 af Motorregistret i drift. Opdateringerne foretages i perioden 28. december kl. 19-23, og når der er adgang til Motorregistret igen, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.

Den nye releasen til Motorregistret indeholder ændringer vedrørende:

  • ny tidsfrist for toldsyn ved import af køretøjer
  • registrering af et køretøj med en straks-ibrugtaget leasingaftale
  • nye felter i Motorregistret - registrering, ejer/brugerskifte og leasingaftale.