Gyldig fra

Ny release til Motorregistret – fejlrettelser

20. november 2019 kl. 19-23 bliver der foretaget opdateringer i Motorregistret. Opdateringen vedrører fejlrettelser vedr. leasingaftaler.

Visning af leasingaftaler
I flowet ’Leasing à Vis leasingaftaler’ har Motorregisteret i en periode fejlet, hvis der var oprettet mere end én aftale på månedsbasis; dvs. uden GyldigFra og GyldigTil-datoer. Denne fejl er nu rettet, så alle leasingaftaler vises ved fremsøgning i dette flow.

Annulleringsflowet
I flowet ’Leasing à Annuller leasingaftale’ vises leasingaftaler igen korrekt. Ved genberegning dannes to leasingaftaler; én for perioden op til genberegning og måneden ud og den genberegnede leasingaftale, der træder i kraft ved månedsudløb for genberegning. For at sikre, at annullering foregår korrekt, vises kun den leasingaftale med senest GyldigTil-dato. I perioden mellem genberegning og ikrafttrædelse af den genberegnede leasingaftale vil der således kun stå en leasingaftale, hvis GyldigFra-dato ikke er aktuel endnu, da det er denne aftale, der ved annullering skal beregnes refusion på.

Når den viste aftale annulleres, beregnes korrekt refusion af leasingafgift, og begge leasingaftaler annulleres. Dette kan efterfølgende ses i flowet ’Leasing à Vis leasingaftale’.

Der eksisterer i dag en renteberegningsfejl i Motorregisteret, hvor der ved annullering af en leasingaftale beregnes renter af leasingafgiften på baggrund af dags dato-rentesatsen. For aftaler, der er startet og genberegnet i forrige halvår og annulleret i indeværende halvår, bruger den rentesatsen for indeværende halvår. Denne beregningsfejl vil blive håndteret i et kommende release.