Gyldig fra

Ny vejledning til værdifastsættelse af køretøjer

Denne vejledning er tiltænkt virksomheder, som er registreret efter registreringsafgiftsloven. Du kan bruge vejledningen som et opslagsværk, hvor du kan læse om retningslinjerne, som beskriver processen omkring værdifastsættelse af køretøjer, samt hvilke punkter man skal være opmærksom på ved de forskellige former for køretøjer. Motorstyrelsens retningslinjer for værdifastsættelse er både for virksomhedernes erfarne prisfastsættere samt nye selvanmeldere. Denne version erstatter tidligere vejledninger.