Gyldig fra

Nye regler fra den 1. januar 2020 ved leasing af køretøjer

Loven indfører blandt andet nye regler for køretøjer, som ønskes taget i brug, inden Motorstyrelsen har givet tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Folketinget har ved lov nr. 1126 af 19. november 2019 vedtaget nye regler, der vedrører leasing af køretøjer. Loven indfører blandt andet nye regler for køretøjer, som ønskes taget i brug, inden Motorstyrelsen har givet tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. Ibrugtagning uden tilladelse skal ske på en række nærmere betingelser. Der er også vedtaget en ændring af reglerne for, hvornår ændringer i en godkendt leasingaftale ikke skal godkendes af Motorstyrelsen på ny.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020.