Gyldig fra

Overgangsordning – anmodning om anvendelse af nye regler ved genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a

Visse køretøjer skal have genberegnet den afgiftspligtige værdi og registreringsafgiften i medfør af registreringsafgiftslovens § 9 a. De nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021. Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om mulighed for at anmode om anvendelse af nye regler ved genberegning.