Gyldig fra

Registrering af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om registrering af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Når en bruger af en bil har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, skal denne tilladelse registreres på bilen i Motorregistret. Dokumentation til registrering i Motorregistret kan enten være universaltilladelsen til erhvervsmæssig personbefordring, som er udstedt af Færdselsstyrelsen, eller bekræftede kopier heraf.