Gyldig fra

Registrering af tilladelse til godskørsel for fremmed regning

Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om registrering af tilladelse til godskørsel for fremmed regning. Når en bruger af et køretøj har tilladelse til godskørsel for fremmed regning, skal denne tilladelse registreres på køretøjet i Motorregistret. Dokumentation til registrering i Motorregistret kan enten være universaltilladelsen til godskørsel for fremmed regning, som er udstedt af Færdselsstyrelsen, eller bekræftede kopier heraf.