Gyldig fra

Registreringsafgift – dokumentation af fradrag for særlig anvendelse, fx udlejningskøretøjer

Motorstyrelsen har fået flere henvendelser fra autoforhandlere mv. angående de krav, som Motorstyrelsen stiller til dokumentation for køretøjers særlige anvendelse. Derfor har Motorstyrelsen udsendt et nyhedsbrev om de gældende regler for, hvordan den særlige anvendelse kan dokumenteres.