Gyldig fra

Regler for kørsel efter mad i mandskabsvogn

Ifølge registreringsafgiftsloven skal der som udgangspunkt betales registreringsafgift, hvis en mandskabsvogn bruges til kørsel efter mad. Det udløser dog ikke afgiftspligt, hvis afhentningen af mad sker under en i øvrigt lovlig kørsel uden væsentlige afvigelser fra den direkte rute. I nyhedsbrevet kan du læse mere om reglerne for registreringsafgift ved brug af mandskabsvogne til kørsel efter mad.