Gyldig fra

Retningslinjer for selvanmelderes angivelse af registreringsafgift på månedsangivelse

Motorstyrelsen har offentliggjort et nyhedsbrev om retningslinjerne for selvanmelderes angivelse af registreringsafgift på månedsangivelsen. Motorstyrelsen gør opmærksom på, at selvanmeldere skal huske at afstemme og godkende deres månedsangivelse senest den 15. i måneden efter afregningsperioden. Selvanmeldere skal inden angivelse kontrollere, at det underliggende bogføringsmateriale stemmer med den angivne og afregnede afgift.