Gyldig fra

Sidemonterede nummerplader på motorcykler

Motorstyrelsen orienterer med nyhedsbrevet om en ændring af praksis for sidemonterede nummerplader på motorcykler. Fra og med den 1. maj 2020 er det kun tilladt at montere en nummerplade på siden af en motorcykel, hvis Motorstyrelsen konkret har givet dispensation hertil. Den tidligere praksis, hvorefter nummerpladen uden dispensation - men under visse nærmere betingelser - kunne monteres på siden af en motorcykel, var ikke i overensstemmelse med de gældende regler om placering af nummerplader.