Gyldig fra

Spørgsmål og svar vedrørende strafferetlig vurdering af værdifastsættelse ved import af køretøjer

Motorstyrelsen har øget fokus på systematisk at oversende muligt strafbare sager vedrørende værdifastsættelse af importerede køretøjer til strafvurdering ved Skattestyrelsen. For at vejlede selvanmeldere har Motorstyrelsen udarbejdet et katalog med spørgsmål og svar vedrørende sager, der bliver sendt til strafvurdering.