Gyldig fra

Udløb af overgangsordning med NEDC2 og overgang til WLTP-målenorm

Motorstyrelsen har udsendt nyhedsbrev om, at overgangsordningen, hvor brændstofforbrug og CO2-udledning er fastsat efter målenormen NEDC2, udløb den 31. december 2020. Derfor skal køretøjer, som i overgangsperioden er registreret med forbrug fastsat efter NEDC2-målenormen, i forbindelse med eventuel beregning af registreringsafgift fra den 1. januar 2021 og frem overgå til at anvende forbrugstal fastsat efter WLTP-målenormen.