Gyldig fra

Nyt styresignal: Tidspunkt for fastsættelse af vedligeholdelsesstand og afskaffelse af klargøringsfradrag

Motorstyrelsen har offentliggjort et styresignal om tidspunkt for fastsættelse af vedligeholdelsesstand og afskaffelse af klargøringsfradrag.

Med dette styresignal ændrer Motorstyrelsen praksis vedrørende værdifastsættelse af brugte køretøjer, så det fra datoen for offentliggørelsen af styresignalet er køretøjets stand på registreringstidspunktet, som er afgørende for, om køretøjet ved værdifastsættelsen kan opnå et tillæg eller fradrag som følge af køretøjets vedligeholdelsesstand.

Den ved toldsynet fastsatte vedligeholdelsesstand kan alene lægges til grund ved værdifastsættelsen, såfremt køretøjet i perioden fra toldsyn og til registrering ikke har undergået forandringer - fx i form af klargøring, istandsættelse o. lign. - som har betydning for køretøjets vedligeholdelsesstand.

Baggrunden for denne ændring er, at det fremgår af reglerne i registreringsafgiftsloven og registreringsafgiftsbekendtgørelsen, at standen skal vurderes på registreringstidspunktet. I praksis sker der typisk en forbedring af vedligeholdelsesstanden i perioden fra toldsynet og indtil registrering.

Samtidig ændrer Motorstyrelsen praksis, idet det administrativt fastsatte klargøringsfradrag afskaffes fra og med datoen for offentliggørelsen af dette styresignal. Klargøringsfradraget har hidtil givet ret til et fradrag i handelsprisen på 3 %, dog max 8.000 kr. Baggrunden for afskaffelsen af klargøringsfradraget er, at størstedelen af de brugte køretøjer inden et salg m.v. som klar hovedregel skal være salgsklargjort. På registreringstidspunktet vil sådanne køretøjer derfor ikke være i en ringere vedligeholdelsesstand end de forhandlerannoncerede køretøjer, som er salgsklargjort, og som værdien fastsættes med udgangspunkt i.

Læs styresignalet på skat.dk