Mød direktionen

Direktionen i Motorstyrelsen består af en direktør og to underdirektører. Nedenfor kan du læse mere om de nuværende medlemmer af direktionen. Den ene underdirektørstilling er ubesat.

Jørgen Rasmussen - direktør i Motorstyrelsen

Jørgen Rasmussen Direktør
Direktør Jørgen Rasmussen

Jørgen Rasmussen er direktør i Motorstyrelsen. Jørgen er uddannet handelsjurist og cand.merc.aud fra Aalborg Universitet.

Jørgen er meget fokuseret på, at nå de mål, som organisationen - og i dette tilfælde Motorstyrelsen - selv har været med til at opstille. Der vil altid komme udfordringer undervejs, og ifølge Jørgen er det dem, vi er sat i verdenen for at håndtere. 

Jørgen tror rigtig meget på den enkeltes handlefrihed og udfoldelsesmuligheder indenfor nogle rammer. Samtidig er han optaget af at skabe en rigtig god arbejdsplads, der er præget af ordentlighed, og hvor alle har en forpligtigelse til at byde ind med de kompetencer, man hver især har. Samtidig skal der vedholdende arbejdes på at levere det, som omverdenen forventer.

Jeg er født optimist og tror på, at alt er muligt, især hvis vi snakker sammen og sammen finder den gode løsning.

Jørgen Rasmussen, direktør i Motorstyrelsen

CV

2020 -               Direktør i Motorstyrelsen

2018 - 2020   Underdirektør i Motorstyrelsen

2013 - 2018   Underdirektør i Fogedafdelingen, SKAT

2015 - 2016   Konstitueret direktør i Inddrivelse, SKAT

2012 - 2013   Skattedirektør i Kundecenter Erhverv, SKAT

2009 - 2011   Viceskattedirektør i Sagscenter Erhverv, SKAT

2007 - 2008   Fungerende fagchef for kundeservice og fagchef for
                            indsatsområdet, SKAT

2006 - 2007   Afdelingsleder i kontrolafdeling, SKAT

2001 - 2005   Funktionschef i Aalborg, SKAT

2000 - 2001   Revisionsmedarbejder med fokus på store selskaber, SKAT

1994 - 2000   Kontrol- og revisionsmedarbejder ved Told og Skat i Viborg

1991 - 1994   Revisor hos BDO Danmark.

Claus Holm - underdirektør for Sagsbehandling og Ekspedtion

Underdirektør i Motorstyrelsen, Claus Holm
Underdirektør Claus Holm

Claus Holm er underdirektør og leder af driften i Motorstyrelsen. Han er uddannet i Skatteforvaltningen og har desuden en diplomuddannelse i ledelse samt flere ledelseskurser.

 

CV

2020 -                Underdirektør i Motorstyrelsen

2018 – 2020    Chef for Center Sundhed, Kultur og Fritid, Rebild Kommune

2017 – 2018    Chef for Center Sundhed, Rebild Kommune

2013 – 2017    Chef for Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune

2013 – 2014    Konstitueret chef for Center Arbejdsmarked og Borgerservice,
                             Rebild Kommune

2012 – 2013    Konstitueret chef for Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune

2009 – 2013    Chef for Center Borgerservice, Rebild Kommune

2008 – 2009    Afdelingsleder, Borgerservice, udlandsekspedition, SKAT Aarhus

2006 – 2007    Afdelingsleder, Kontrolafdelingen, SKAT Århus

2000 – 2006    Souschef for afdelingsleder samt fuldmægtig, SKAT Aalborg

1996 – 2005    Fuldmægtig, Told & Skat, Aalborg

1992 – 1996    Elev og assistent, Aalborg Kommunes Skatteforvaltning.

Jeg er en holdspiller. Vi skal lykkes sammen, som ledergruppe og sammen med medarbejderne. Vi skal skabe en kultur og rammer, hvor vi kan lykkes med at løse vores opgaver rettidigt og med høj kvalitet

Claus Holm, underdirektør i Motorstyrelsen

Underdirektør for Kontrol og Værdifastsættelse

Stillingen er ubesat.