Mød direktionen

Direktionen i Motorstyrelsen består af en direktør, en underdirektør og to kontorchefer. Nedenfor kan du læse mere om medlemmerne af direktionen i Motorstyrelsen, som har hovedsæde i Aalborg.

Jørgen Rasmussen - direktør i Motorstyrelsen

Direktør i Motorstyrelsen, Jørgen Rasmussen
Direktør Jørgen Rasmussen

Jørgen Rasmussen er direktør i Motorstyrelsen. Jørgen er uddannet handelsjurist og cand.merc.aud fra Aalborg Universitet.

Jørgen er meget fokuseret på, at nå de mål, som organisationen - og i dette tilfælde Motorstyrelsen - selv har været med til at opstille. Der vil altid komme udfordringer undervejs, og ifølge Jørgen er det dem, vi er sat i verdenen for at håndtere. 

Jørgen tror rigtig meget på den enkeltes handlefrihed og udfoldelsesmuligheder indenfor nogle rammer. Samtidig er han optaget af at skabe en rigtig god arbejdsplads, der er præget af ordentlighed, og hvor alle har en forpligtigelse til at byde ind med de kompetencer, man hver især har. Samtidig skal der vedholdende arbejdes på at levere det, som omverdenen forventer.

Jeg er født optimist og tror på, at alt er muligt, især hvis vi snakker sammen og sammen finder den gode løsning.

Jørgen Rasmussen, direktør i Motorstyrelsen

CV

2020 -               Direktør i Motorstyrelsen

2018 - 2020   Underdirektør i Motorstyrelsen

2013 - 2018   Underdirektør i Fogedafdelingen, SKAT

2015 - 2016   Konstitueret direktør i Inddrivelse, SKAT

2012 - 2013   Skattedirektør i Kundecenter Erhverv, SKAT

2009 - 2011   Viceskattedirektør i Sagscenter Erhverv, SKAT

2007 - 2008   Fungerende fagchef for kundeservice og fagchef for
                            indsatsområdet, SKAT

2006 - 2007   Afdelingsleder i kontrolafdeling, SKAT

2001 - 2005   Funktionschef i Aalborg, SKAT

2000 - 2001   Revisionsmedarbejder med fokus på store selskaber, SKAT

1994 - 2000   Kontrol- og revisionsmedarbejder ved Told og Skat i Viborg

1991 - 1994   Revisor hos BDO Danmark.

Claus Holm - underdirektør i Motorstyrelsen

Underdirektør i Motorstyrelsen, Claus Holm
Underdirektør Claus Holm

Claus Holm er underdirektør og leder af driften i Motorstyrelsen. Han er uddannet i Skatteforvaltningen og har desuden en diplomuddannelse i ledelse samt flere ledelseskurser.

 

CV

2020 -                Underdirektør i Motorstyrelsen

2018 – 2020    Chef for Center Sundhed, Kultur og Fritid, Rebild Kommune

2017 – 2018    Chef for Center Sundhed, Rebild Kommune

2013 – 2017    Chef for Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune

2013 – 2014    Konstitueret chef for Center Arbejdsmarked og Borgerservice,
                             Rebild Kommune

2012 – 2013    Konstitueret chef for Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune

2009 – 2013    Chef for Center Borgerservice, Rebild Kommune

2008 – 2009    Afdelingsleder, Borgerservice, udlandsekspedition, SKAT Aarhus

2006 – 2007    Afdelingsleder, Kontrolafdelingen, SKAT Århus

2000 – 2006    Souschef for afdelingsleder samt fuldmægtig, SKAT Aalborg

1996 – 2005    Fuldmægtig, Told & Skat, Aalborg

1992 – 1996    Elev og assistent, Aalborg Kommunes Skatteforvaltning.

Jeg er en holdspiller. Vi skal lykkes sammen, som ledergruppe og sammen med medarbejderne. Vi skal skabe en kultur og rammer, hvor vi kan lykkes med at løse vores opgaver rettidigt og med høj kvalitet

Claus Holm, underdirektør i Motorstyrelsen

Dorte Alstrup Baden - kontorchef i Ledelsessekretariatet

Kontorchef i Motorstyrelsen Dorte Alstrup Baden
Kontorchef Dorte Alstrup Baden

Dorte Alstrup Baden er kontorchef for Ledelsessekretariatet i Motorstyrelsen. Hun er cand.merc. i Organisation og strategi fra Aalborg Universitet og master i offentlig kvalitet og ledelse fra Syddansk Universitet.

Dorte A. Baden er optaget af, at der i Motorstyrelsen skabes en fantastisk arbejdsplads med højt til loftet, mulighed for faglig og personlig udvikling og plads til læring. Det er vigtigt at være stolt af sit arbejde og samtidig konstant have fokus på forbedringsmuligheder. Man skal turde at drøfte kvaliteten i sit arbejde og turde drøfte forandringer.

Dortes ledelsesstil er direkte, åben, medinddragende og anerkendende med fokus på udvikling af faglige og kollegiale relationer. Dorte tror på, at man udvikler sig som menneske og som kollega i dialogen med hinanden. Hun stiller krav til sine medarbejdere og omgivelser samtidig med, at hun har stor respekt for andre menneskers faglighed. Trivsel og engagement er vigtige parametre for Dorte, og hun tror på, at begge dele kommer i top, når den enkelte får frihed under ansvar i sin opgaveløsning.

Dorte A. Baden kommer fra en stilling som sekretariatsleder på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Hun har solid ledelseserfaring fra flere stilling hos blandt andet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Nord-KAP og AAU.

Det er aldrig for sent at gå i panik, så der er ingen grund til at starte med at gøre det. Mit livssyn er, at det altid er muligt at finde en udvej eller ny vej, når vi løber ind i udfordringer.

Dorte A. Baden, kontorchef for Ledelsessekretariatet

Dorte Bøgild - kontorchef for Jura og Processer

Kontorchef i Motorstyrelsen Dorte Bøgild
Kontorchef Dorte Bøgild

Dorte Bøgild er kontorchef for Jura og Processer i Motorstyrelsen. Hun er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet.

Som leder sætter Dorte Bøgild den faglige barre højt. Det er vigtigt for hende, at opgaver løses i rette tid og i rette kvalitet, hvilket kun lade sig gøre ved hjælp af engagerede og dygtige medarbejdere. Derfor er hendes hovedfokus på at skabe en virksomhedskultur med højt til loftet, hvor relationerne dyrkes og hvor samarbejde og sparring falder helt naturligt. 

Dorte Bøgilds mål for Motorstyrelsen er, at borgere, virksomheder og andre interessenter oplever styrelsen som tilgængelig med et højt fagligt niveau og med øje for omverdenen.

Forud for sin ansættelse i Motorstyrelsen har Dorte Bøgild været en årrække i Hjørring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvor hun blandt andet har ledererfaring som chef for Facility Management-sektionen. Tidligere har hun både arbejdet i den offentlige og private sektor.

Som leder er jeg engageret, fagligt grundig og ikke bange for udstikke kursen, dog altid med øje for om jeg har alle ombord.

Dorte Bøgild, kontorchef for Jura og Processer