Mød direktionen

Du kan blive klogere på direktionen ved at læse de små portrætter og CV for direktionen i Motorstyrelsen, som har hovedsæde i Aalborg.

Direktionen i Motorstyrelsen består af en direktør, underdirektør og to kontorchefer.

Jens Otto Størup, direktør i Motorstyrelsen

Jens Otto Størup - Direktør

Jens Otto Størup er direktør i Motorstyrelsen. Han er uddannet cand.oecon fra Aalborg Universitet og tog en MBA fra Henley Business School. 

Jens Ottos vision som direktør for Motorstyrelsen er at skabe verdens bedste Motorstyrelse. En styrelse der mestrer balancegangen mellem på den ene side at være en stærk faglig myndighed, der administrerer et komplekst regelsæt, og på den anden side at være et serviceorgan for de mange borgere og virksomheder, som har brug for styrelsens støtte til at gøre det helt rigtige i forhold til afgifter på køretøjer.

Som leder forsøger Jens Otto Størup i alle sammenhænge at være original, åben og oprigtig. Det betyder, at han også sætter ord på det, som er svært for ham, som person og som leder.

Det er egentlig ikke en stil, jeg har valgt, fordi den virker. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at være anderledes.

Jens Otto Størup, Direktør i Motorstyrelsen

Tidligere ansættelser

2011 - 2017 Adm. direktør i Nordjyllands Trafikselskab
2011 - 2011 Områdedirektør i KMD
2006 - 2011 Adm. direktør ved Nordsøen Oceanarium og Nordsøen Forskerpark
1999 - 2006 Product Management Sales i KMD
1995 - 1999 Administrationschef i Ledernes Hovedorganisation
1992 - 1995 Lobbyist hos EURO-FIET, Bruxelles
Jørgen Rasmussen1.jpg

Jørgen Rasmussen - Underdirektør i Motorstyrelsen

Jørgen Rasmussen er underdirektør i Motorstyrelsen. Han er uddannet handelsjurist og cand.merc.aud fra Aalborg Universitet.

Jørgen er meget fokuseret på, at nå de mål, som organisationen - og i dette tilfælde Motorstyrelsen - selv har været med til at opstille. Der vil altid komme udfordringer undervejs, og ifølge Jørgen er det dem, vi er sat i verdenen for at håndtere. 

Jørgen tror rigtig meget på den enkeltes handlefrihed og udfoldelsesmuligheder indenfor nogle rammer. Samtidig er han optaget af at skabe en rigtig god arbejdsplads, der er præget af ordentlighed, og hvor alle har en forpligtigelse til at byde ind med de kompetencer, man hver især har. Samtidig skal der vedholdende arbejdes på at levere det, som omverdenen forventer.

Jeg er født optimist og tror på, at alt er muligt, især hvis vi snakker sammen og sammen finder den gode løsning.

Jørgen Rasmussen, Underdirektør i Motorstyrelsen

Tidligere ansættelser

2013 - 2018 Underdirektør i Fogedafdelingen, SKAT
2015 - 2016 Konstitueret direktør i Inddrivelse, SKAT
2012 - 2013 Skattedirektør i Kundecenter Erhverv, SKAT
2009 - 2011 Viceskattedirektør i Sagscenter Erhverv, SKAT
2007 - 2008 Fungerende fagchef for kundeservice og fagchef for indsatsområdet, SKAT
2006 - 2007 Afdelingsleder i kontrolafdeling, SKAT
2001 - 2005 Funktionschef i Aalborg, SKAT
2000 - 2001 Revisionsmedarbejder med fokus på store selskaber, SKAT
1994 - 2000 Kontrol- og revisionsmedarbejder ved Told og Skat i Viborg
1991 - 1994 Revisor hos BDO Danmark
Dorte Baden1.jpg

Dorte A. Baden - Kontorchef i Ledelsessekretariatet

Dorte Alstrup Baden er kontorchef for Ledelsessekretariatet i Motorstyrelsen. Hun er cand.merc. i Organisation og strategi fra Aalborg Universitet og master i offentlig kvalitet og ledelse fra Syddansk Universitet.

Dorte A. Baden er optaget af, at der i Motorstyrelsen skabes en fantastisk arbejdsplads med højt til loftet, mulighed for faglig og personlig udvikling og plads til læring. Det er vigtigt at være stolt af sit arbejde og samtidig konstant have fokus på forbedringsmuligheder. Man skal turde at drøfte kvaliteten i sit arbejde og turde drøfte forandringer.

Dortes ledelsesstil er direkte, åben, medinddragende og anerkendende med fokus på udvikling af faglige og kollegiale relationer. Dorte tror på, at man udvikler sig som menneske og som kollega i dialogen med hinanden. Hun stiller krav til sine medarbejdere og omgivelser samtidig med, at hun har stor respekt for andre menneskers faglighed. Trivsel og engagement er vigtige parametre for Dorte, og hun tror på, at begge dele kommer i top, når den enkelte får frihed under ansvar i sin opgaveløsning.

Dorte A. Baden kommer fra en stilling som sekretariatsleder på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Hun har solid ledelseserfaring fra flere stilling hos blandt andet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Nord-KAP og AAU.

Det er aldrig for sent at gå i panik, så der er ingen grund til at starte med at gøre det. Mit livssyn er, at det altid er muligt at finde en udvej eller ny vej, når vi løber ind i udfordringer.

Dorte A. Baden, Kontorchef for Ledelsessekretariatet
Dorte Bøgild1.jpg

Dorte Bøgild - Kontorchef for Jura og Processer

Dorte Bøgild er kontorchef for Jura og Processer i Motorstyrelsen. Hun er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet.

Som leder sætter Dorte Bøgild den faglige barre højt. Det er vigtigt for hende, at opgaver løses i rette tid og i rette kvalitet, hvilket kun lade sig gøre ved hjælp af engagerede og dygtige medarbejdere. Derfor er hendes hovedfokus på at skabe en virksomhedskultur med højt til loftet, hvor relationerne dyrkes og hvor samarbejde og sparring falder helt naturligt. 

Dorte Bøgilds mål for Motorstyrelsen er, at borgere, virksomheder og andre interessenter oplever styrelsen som tilgængelig med et højt fagligt niveau og med øje for omverdenen.

Forud for sin ansættelse i Motorstyrelsen har Dorte Bøgild været en årrække i Hjørring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvor hun blandt andet har ledererfaring som chef for Facility Management-sektionen. Tidligere har hun både arbejdet i den offentlige og private sektor.

Som leder er jeg engageret, fagligt grundig og ikke bange for udstikke kursen, dog altid med øje for om jeg har alle ombord.

Dorte Bøgild, Kontorchef for Jura og Processer