Organisation

Motorstyrelsen har en flad og dynamisk struktur, der gør organisationen handlekraftig inden for sit område.

Organisationsdiagram over Motorstyrelsen
Organisationsdiagram over Motorstyrelsen

Som det fremgår af organisationsdiagrammet herover udgøres Motorstyrelsens organisation af styrelsesdirektøren og underdirektøren, som under sig har Ledelsessekretariatet, Jura og Processer, Forretning og Data og selve driften. Driften i Motorstyrelsen består af flere enheder, der hver især varetager de forskellige opgaver, der hører til motorområdet.

Driftsenheder

 • Sagsbehandling - Klager og ekspedition
 • Leasing
 • Sagsbehandling - Produktion
 • Vejledning og kontrol - Køretøjer
 • Vejledning og kontrol - Virksomheder
 • Ekspedition Aarhus og Odense
 • Ekspedition Høje Taastrup
 • Værdifastsættelse 1
 • Værdifastsættelse 2
 • Værdifastsættelse 3
 • Værdifastsættelse 4
 • Visitering 

Motorstyrelsen har hovedsæde i Aalborg og med Motorekspeditioner i Odense, Aarhus og Høje Taastrup. Derfor kan styrelsen yde en god service overfor danskebilejere og den danske bilbranche i forbindelse med eksempelvis udlevering af nummerplader.

Styrelsen ansætter løbende nye medarbejdere og får i alt 250-300 medarbejdere. Hovedparten skal arbejde på hovedkontoret i Aalborg, mens de øvrige er beskæftiget i motorekspeditionerne.