Organisation

Motorstyrelsen har en flad og dynamisk struktur, der gør organisationen handlekraftig inden for sit område.

Organisationsdiagram Motorstyrelsen Januar 2022

Som det fremgår af organisationsdiagrammet herover udgøres Motorstyrelsens organisation af styrelsesdirektøren, underdirektøren, de tre stabe: Ledelsessekretariatet, Jura og Processer, Forretning og Data samt driften i Motorafdelingen. Driften består af flere enheder, der hver især varetager de forskellige opgaver, der hører til motorområdet.

Driftsenheder

 • Vejledning og Kontrol I - Virksomheder
 • Vejledning og Kontrol II - Køretøjer
 • Vejledning og Kontrol III
 • Leasing
 • Værdifastsættelse I
 • Værdifastsættelse II
 • Værdifastsættelse III
 • Værdifastsættelse IV
 • Sagsbehandling I - Ekspedition (Aalborg)
 • Sagsbehandling II - Produktion
 • Sagsbehandling III - Fejlrettelser
 • Sagsbehandling IV - Visitering
 • Ekspedition Aarhus og Odense
 • Ekspedition Høje Taastrup

Motorstyrelsen har hovedsæde i Aalborg og har motorekspeditioner i Aalborg, Odense, Aarhus og Høje Taastrup. Derfor kan styrelsen yde en god service overfor danske bilejere og den danske bilbranche i forbindelse med eksempelvis udlevering af nummerplader.

Styrelsen har cirka 400 medarbejdere. Hovedparten arbejder på hovedkontoret i Aalborg, mens de øvrige er beskæftiget i motorekspeditionerne.