Strategi og pejlemærker

Motorstyrelsen har fire strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.

De fire strategiske pejlemærker er:

  1. Motorstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.

  2. Motorstyrelsen skal sikre korrekt afgiftsberegning ved at levere høj kvalitet og træfsikkerhed i værdifastsættelsen af køretøjer.

  3. Motorstyrelsen skal sikre høj regelefterlevelse og et validt datagrundlag gennem målrettet og integreret vejledning og kontrol.

  4. Motorstyrelsen skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Motorstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Resultatløn/engangsvederlag til styrelsesdirektør

Der er for 2018 ikke udbetalt engangsvederlag.