Strategi og pejlemærker

Motorstyrelsen har fire strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.

De fire strategiske pejlemærker er:

  1. Motorstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.

  2. Motorstyrelsen skal sikre korrekt afgiftsberegning og høj regelefterlevelse ved at levere høj kvalitet og korrekthed i sagsbehandlingen samt gennem målrettet og integreret vejledning og kontrol.

  3. Motorstyrelsen skal sikre en effektiv og realistisk planlægning samt rettidig og korrekt eksekvering med videreudvikling af Motorstyrelsens drifts- og resultatstyring og implementering af nye sagsbehandlingsværktøjer.

  4. Motorstyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.

Hvert år udarbejder vi en mål- og resultatplan for Motorstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Resultatløn/engangsvederlag til styrelsesdirektør

Styrelsesdirektøren har i 2021 modtaget en særlig honorering i form af et engangsvederlag på 25.000 kr.