Gyldig fra

Selvanmeldere deltog i infomøder om eksportgodtgørelse

I slutningen af november og begyndelsen af december havde Motorstyrelsen inviteret til informationsmøder om godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjer. Møderne fandt sted i henholdsvis Aarhus, Aalborg, Odense og Høje Taastrup.

Knap 150 personer deltog i møderne, hvor vejledningsmedarbejdere fra Motorstyrelsen blandt andet fortalte om lovgivning og krav til eksportdokumentation. Deltagerne fik også mulighed for at stille spørgsmål til vejledningsmedarbejdere, funktionsledere og jurister på møderne.

Motorstyrelsen har fået mange positive tilkendegivelser fra deltagere på møderne, og der er udtrykt ønske om, at styrelsen arrangerer flere informationsmøder, hvor der bliver orienteret om gældende lovgivning. I forbindelse med møderne fik medarbejderne også input fra branchen og et bedre indblik i de udfordringer, som virksomheder har i forbindelse med den dokumentation, som de ifølge lovgivningen skal aflevere ved eksport af køretøjer.

Motorstyrelsen har opprioriteret vejledningsindsatsen og vil i løbet af 2020 holde flere informationsmøder, der er relevante for branchen.

Møde 2 Red