Gyldig fra

Semiautomatisk værdifastsætter skal styrke sagsbehandling

Motorstyrelsen vil reducere sagsbehandlingstiden og hjælpe værdifastsættere med at sikre større ensartethed i sagsbehandlingen. Selvanmeldere får også mulighed for at anvende værktøjet. Opgaven med at udvikle værktøjet er netop sendt i udbud.

Motorstyrelsen tager i foråret 2020 en semiautomatisk værdifastsætter i brug. Det er et værktøj, der skal understøtte værdifastsættelsesprocessen og arbejdet med niveaulister. Værktøjet skal være medvirkende til at skabe en mere ensartet sagsbehandling, gøre sagsbehandlingstiden kortere og reducere antallet af klager.

Opgaven med at udvikle det nye værktøj er netop udbudt på den europæiske portal for offentlige udbud, TED. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på EU-Supply.

Det nye værktøj skal:

- indsamle og præsentere data (bilannoncer) for sagsbehandleren i Motorstyrelsen

-  understøtte beregninger af afgifter, tillæg, fradrag m.v. i forbindelse med eksport af køretøjer

- levere dokumentation til brugeren ift. det annoncemateriale og de beregninger, som Motorstyrelsen har valgt at anvende.

- sikre at medarbejderne i Motorstyrelsen bruger mindre tid på manuel indsamling af data og mere tid på den faglige vurdering af priser på køretøjer.

I første omgang bliver den semiautomatiske værdifastsætter et værktøj, som medarbejderne i Motorstyrelsen skal benytte. Men perspektivet er, at den semiautomatiske værdifastsætter også kan benyttes af de cirka 1100 selvanmeldere.

”Det betyder, at selvanmelderne og Motorstyrelsens medarbejdere kommer til at sidde med det samme datagrundlag, når de arbejder med værdifastsættelse af køretøjer. Vi håber, det kommer til at betyde, at vores vurderinger af køretøjer generelt kommer til at ligge tættere på hinanden, end de gør i dag”, siger Motorstyrelsens direktør, Jens Otto Størup.

Motorstyrelsen håber, at mange it-virksomheder har lyst til at byde på opgaven, som kan effektivisere og ensarte sagsbehandlingen.