Pressefunktion og pressemeddelelser

Alle pressehenvendelser besvares via Motorstyrelsens pressefunktion.

Du kan kontakte Motorstyrelsens pressefunktion på 72 22 15 00 eller ved at sende en mail til presse@motorst.dk.

Drejer det sig om opfølgning på en igangværende forespørgsel, anbefaler vi, at du sender en mail til den pressemedarbejder, du tidligere har haft kontakt med om henvendelsen.

Motorstyrelsens pressefunktion

Anders Green, pressemedarbejder i Motorstyrelsen Christina Ladefoged, kommunikationsmedarbejder i Motorstyrelsen

Anders Green                                                    Christina Ladefoged
anders.green@motorst.dk                          christina.ladefoged@motorst.dk
                                           

  • Tavshedspligt

    Motorstyrelsen er underlagt tavshedspligt, og må ikke udtale sig om personer, virksomheder eller konkrete sager eller på nogen måde videregive oplysninger om dem. Tavshedspligten indebærer også, at vi ikke kan be- eller afkræfte, om vi har en konkret sag under behandling.

Pressefotos og pressemeddelelser

(Pressefotos opdateres)

For rekvirering af logo henviser vi til pressefunktionen.